Svetog Antu častimo tijekom cijele godine. Na poseban način to činimo kroz pobožnost TRINAEST UTORAKA SVETOM ANTI. DEVETNICA SVETOM ANTI JE OPET KAO KRUNA I SAŽETAK naše pobožnosti svecu cijeloga svijeta i našem sv. Anti. Tada naše mjesno svetište sv. Ante, CENTAR SV. ANTE U CIMU, oživi na poseban način. Štovateljice i štovatelji sv. Ante sabrani pred kipom sv. Ante mole za svoje potrebe i zahvaljuju se za primljene milosti. Tako je bilo i u nedjelju, 6. lipnja 2021., trećeg dana Devetnice sv. Anti.

Sveti Ante, sveče naš i cijeloga svijeta, moli za nas.

 

Fotografije: ANTE BORAS
/Misija FRAMOST/