Donosimo vam novi broj listića FRAMOST koji je posvećen proslavi sv. Ante Padovanskog u Cimu, sveca našeg i zaštitnika cijelog svijeta. Preuzmite, čitajte i dijelite s drugima.

Listić FRAMOST br. 12/2021

/Misija FRAMOST/