Naš folklorni ansambl HKUD – a “Sv. Ante – Cim” Mostar sudjeluje na večeri folklora u Sarajevu. Donosimo najavu organizatora, CIOFF – a BiH i RKUD – a “Proleter” Sarajevo.

Obavještavamo vas o cjelokupnom programu koji će se održati u Sarajevu, u subotu, 31.07.2021. godine, koji organizira sekcija CIOFF® za BiH u partnerstvu sa RKUD Proleter Sarajevo, Međunarodnim centrom za djecu i omladinu Novo Sarajevo i općinom Novo Sarajevo, pod nazivom „ZA ŽIVU TRADICIJU- večer folklora CIOFF® BiH“

Planirali smo slijedeće aktivnosti:

11;00-13:00: Skupština udruge, u prostorijama RKUD Proleter, S. Mujića 2, Sarajevo City Centar.
13:00-13:30: Otvaranje izložbe nošnje i tradicijskih instrumenata u prostorijama RKUD Proleter;
13:30-15:30 Okrugli stol na temu: „CIOFF® i UNESCO“ s podtemama;
-„Nova strategija CIOFF®“
-„Uloga CIOFF® u očuvnju i digitalizaciji nematerijalne kulturne baštine“
-„Novi sustav periodičnog izvještavanja prema UNESCO-u“
18:30-19:00 Fotografiranje društava ispred zgrade institucija BiH, priprema za defile.
19:00-19:45: Defile društava od Trga BiH, na Vilsonovo šetalište, uz pjesmu i ples do scene.
20:00-21:45 Nastupi društava, smotra.

Pozivamo vas da nam se pridružite!