Sveti Engelbert se rodio 1185. kao sin grofa Engelberta von Berga. Od djetinstva je određen za duhovnu službui. Postao je kanonik, a 1198.  prepošt Sv. Jurja u Kölnu. POsvećen je za kölnskog nadbiskupa 1217. godine. Bila su to teška vremena, puna burnih događanja, sporov ai borbi. Nadbiskup se stavio na stranu siromašnih, nemoćnih i ugroženih koje je štitio od nasilja i samovolje plemstva. Time se zamjerio valstitoj rodbini koja ga mučkiubije 7. studenog 1225. godine. Njegove se relikivije čuvaju u kölnskoj katedrali i u katedrali u Altenbergu. Sveti Engelbert je zaštitnik svih koji nose hrvatsko ime Anđelko, a doslovno znači “slavan kao Anđeo.”