Danas slavimo sv. Jozafata, biskupa koji je 1623. godine mučenički izgubio život za jedinstvo kršćanskih Crkvi. Njegov grob nalazi se ispod jednog oltara u bazilici svetoga Petra u Vatikanu. Na tom se mjestu rado okupljaju hodočasnici istočnoga obreda koji su sjedinjeni s Rimom, osobito Ukrajinci. Jozafatovi roditelji bili su pravoslavci, a na krštenju je dobio ime Ivan. Prihvatio je katoličku vjeru, jedinstvo s Rimom, a sačuvao je kao i ostali sjedinjeni kršćani, takozvani unijati, istočni obred i običaje. Stupio je u red bazilijanaca i dobio ime Jozafat. Kao svećenik, poglavar samostana i kasnije biskup neumorno je širio jedinstvo s Rimom. Nakon niza prijetnji, ekstremni pravoslavni protivnici jedinstva, ubili su Jozafata i njegovo mrtvo tijelo bacili u rijeku Dunu. Vjernici su pronašli tijelo i pokopali ga u crkvi sv. Petra u Rimu. Njegova smrt urodila je mnogim obraćenjima i učvršćenjem unijatske Crkve. Jozafat je vrlo brzo proglašen blaženim, a 1867. godine i svetim.