Crkva danas slavi svetu Katarinu Labouré, po kojoj nam je Gospa dala Čudotvornu medaljicu. Katarina je rođena 1806. godine u Francuskoj kao deveto od jedanaestero djece svojih roditelja. U dobi od devet godina ostala je bez majke, pa se Katarina morala brinuti za kućanstvo. Došavši poslije majčina sprovoda kući, zagrlila je kip Majke Božje i rekla: “Odsad ćeš ti biti moja majka!”. Bila je tiho i praktično dijete, poznato po svojoj pobožnosti.

Nekoliko godina po majčinoj smrti, Katarina je usnula san u kojoj je vidjela staroga svećenika u sobi punoj bolesnika koji joj je rekao da joj je Bog namijenio brigu za njih. Posjetivši nekoliko godina kasnije bolnicu Kćeri milosrđa, vidjela je na zidu sliku toga svećenika i doznala da je to njihov osnivač sveti Vinko Paulski. U tome trenutku znala je da će postati redovnicom pa je ušla u novicijat Kćeri milosrđa.

Nakon nekoliko mjeseci usnula je drugi san u kojem je dijete zove u kapelu, gdje je ugledala Majku Božju u nebeskom sjaju. Gospa joj je rekla da za nju ima misiju i da će joj pomoći da je ostvari. Nedugo zatim opet joj se ukazala Gospa, ovaj put u liku čudotvorne medaljice s natpisom: “O Marijo, bez grijeha začeta, moli za nas koji se tebi utječemo!”. Naložila je Katarini da dade izraditi medaljice s njezinim likom, po kojima će ljudi primati velike milosti.

Kada je ispričala ovaj događaj svom ispovjedniku, on joj isprva nije povjerovao. Kasnije se predomislio i povjerio mjesnom nadbiskupu, koji je dao načiniti dvije tisuće medaljica. Katarina je sljedećih četrdeset godina provela brinući za starije, bolesne i hendikepirane. Umrla je 1876., u dobi od sedamdeset godina. Tijelo joj je nakon smrti ostalo neraspadnuto i danas se nalazi u staklenom lijesu na pokrajnjem oltaru kapele Naše Gospe od čudotvorne medaljice u Parizu.

Katarina je svetom proglašena 1947. godine. U ikonografiji je prikazuju u habitu redovnice Kćeri milosrđa te s Čudotvornom medaljicom. Zaštitnica je starijih osoba, bolesnika i Čudotvorne medaljice.