Danas Crkva slavi svetog Franju Ksaverskog, isusovca iz šesnaestog stoljeća i jednog od najvećih misionara u povijesti Crkve. Franjo je rođen 1506. godine u Navarri i pripadao je baskijskom plemstvu. Dok je Franjo još bio mladić, domovinu su mu osvojili Španjolci. Kao mladić, pošao je na studij u Pariz, i tamo se sprijateljio s Petrom Faberom i Ignacijem Lojolskim, koji ga je poticao da postane svećenikom. Kada je Franjo završio studij, počeo je predavati na Pariškom sveučilištu. Godine 1534. s Faberom i Ignacijem položio je redovničke zavjete te su kanili putovati u misije u Svetu Zemlju. Franjo je završio i teologiju te je zaređen za svećenika. Papa je uskoro potvrdio pravilo njihova reda, Družbe Isusove.

U to je vrijeme Portugal započeo kolonizaciju Indije te je portugalski kralj zamolio papu da onamo pošalje misonare. Papa je zamolio isusovce da preuzmu odgovornost za misije, a Igancije Lojolski odlučio je poslati Franju. Tako se Franjo zaputio u Indiju, a papa ga je imenovao svojim izaslanikom i legatom za Istok. Postao je jednim od najvećih misionara koje je crkva ikada imala. U koloniju Goa u Indiji stigao je u svibnju 1542. Goa je imala i svoga biskupa i kler, ali su njezini stanovnici, uglavnom bivši zatvorenici u potrazi za brzim bogaćenjem i slavom, živjeli daleko od kršćanskih vrijednosti. Franjo se stoga najprije krenuo bolesnima i djeci. Uskoro je počeo misije i među domaćim stanovništvom, među kojima je proveo tri godine. Za njih je podigao više od četrdeset crkava. Uskoro je odlučio otići u Malaccu i Molučke otoke da bi evangelizirao tamošnje stanovništvo.

Ondje je sreo nekog japanskoga izgnanika, koji je zbog optužbi za umorstvo pobjegao iz Japana. Franjo ga je uspio obratiti na kršćanstvo. Otada je želio posjetiti Japan, što mu je 1549. godine napokon i uspjelo. Ondje ga je mjesni vlastelin lijepo primio, ali je svojim podanicima zabranio prelazak na kršćanstvo a i Franjo nije poznavao japanski jezik ni kulturu pa nije mogao uspješno propovjedati. Po povratku u Gou, kanio je poći u posjet kineskom caru ali je na putu umro na današnji dan 1552. Tijelo mu je kasnije preneseno u Gou, gdje se i danas nalazi. Kanoniziran je 1622. U ikonografiji se prikazuje kao svećenik isusovac u roketi i štoli kako krsti obraćenika, kako liječi bolesne ili kako mire u nekoj kolibi. Glavni je zaštitnik Istoka i misija, misionara te turizma i brodara. Zazivaju ga i protiv kužnih bolesti, jer je na Malacci liječio i dvorio okužene, kao i protiv oluja, jer je na putu iz Indije u Japan stišao oluju.

/HKM/