Donosimo vam novi broj našeg listića FRAMOST. Kako je ovo posljednje izdanje za ovu građansku godinu, čitajte prošireno, božićno izdanje.

Preuzmite, čitajte i podijelite s drugima.

Listić FRAMOST br. 25/2021 (BOŽIĆNI SPECIJAL)

/Misija FRAMOST/