Crkva danas slavi svetog Silvestra I., papu iz četvrtog stoljeća. Silvestar je rođenjem bio Rimljanin, a bio je trideset i treći papa, zamijenivši na tome mjestu svetog Miltijada I. Pontifikat mu je bio neobično dug za ono vrijeme i trajao je čak dvadeset i jednu godinu. Bio je veoma cijenjen zbog svoje mudrosti. Toliko o povijesnim podacima. Ostatak njegova života prožet je brojnim legendama.

Jedna tako tvrdi da je upravo Silvestar na kršćanstvo obratio i krstio cara Konstantina Velikog. Car je, naime, pripovijeda se, bolovao od neke zarazne bolesti. Imao je viđenje u kojem mu se javiše sveti Petar i Pavao i savjetovahu ga da dade dozvati Silvestra. Kada mu je Silvestar objasnio da je u viziji vidio Petra i Pavla, Konstantin posluša njihov savjet i dopusti Silvestru da ga njeguje. Nato ga on odvede do nekog ribnjaka i ondje ga krsti, a car se odmah očisti od opake bolesti te izda naredbu da se u cijelom carstvu ima štovati Isusa kao jedinoga pravoga Boga.

Prema drugoj legendi, Silvestar je u nekoj raspravi s poganskim filozofima i vračevima oživio uginulog bika, dokazavši im da je Krist Bog živih. Za njegova je pontifikata, budući je kršćanstvo dobilo slobodu javnog djelovanja, u Rimu sagrađeno više crkava: papinska katedrala u Lateranu, stara crkva svetog Petra u Vatikanu, kao i bazilika svetog Križa Jeruzalemskog, u kojoj se pohranjene relikvije pravoga križa koje je u Palestini pronašla careva majka, sveta Jelena Križarica.

U njegovo je vrijeme održan i prvi crkveni sabor u Niceji, ali mu Silvestar zbog slaba zdravlja nije nazočio. Umro je 335. godine i pokopan je na groblju svete Priscile. U ikonografiji se Silvestar prikazuje u papinskoj odjeći i s papinskim oznakama. U ruci mu je često knjiga, a do nogu mu leži bik. Nekad ga prikazuju i sa zmajem, čime se želi reći da je upravo u vrijeme njegove papinske službe slomljena moć poganstva u Rimskom Carstvu.

/HKM/