U 80. godini preminuo je fra Marinko Leko, dugogodišnji župnik župe Bezgriješnog začeća BDM Posušje te župe sv. Ivana Krstitelja u Rakitnu.

 

Na prostoru općine Posušje pastoralno je djelovao više od 30 godina, javlja portal Posusje.info.

Fra Marinko je rođen 12. svibnja ratne 1943. u Donjim Mamićima u Ledincu kao osmo od trinaestero djece Jakova Leke i Janje r. Banožić. Četiri godine osnovnog školovanja završava u svom rodnom Ledincu, a nižu realnu gimnaziju na Širokom Brijegu.

Klasičnu gimnaziju završava u Zadru, Visokom i Dubrovniku, a filozofski i teološki fakultet u Visokom, Sarajevu i Rimu. U siječnju 1974. postiže doktorat iz moralne teologije na institutu Academia Alfonsiana, jednom od instituta Lateranskog sveučilišta u Rimu. Franjevačko odijelo oblači 1960. na Humcu kod Ljubuškog, a za svećenika je zaređen 1966. godine. Svoju mladu misu govori 23. 10. 1966. u svom Ledincu.

Svoj svećenički vijek provodi uglavnom u dušobrižničkom djelovanju kao duhovni pomoćnik na Humcu kod Ljubuškog (1967. – 1969.), župnik i samostalni vikar u Mostaru (1974.-1980.), duhovni pomoćnik u župi Tomislavgrad (1981. – 1989.), župnik u Posušju (1989. – 2005.) te župnik u Rakitnu (od 2005. godine).

Osim dušobrižničkih obnašao je i druge redovničke službe, kao: pomoćnik odgojitelja novaka (1974.), provincijski definitor (1980. – 1981.), glavnu urednik časopisa “Naša ognjišta” (1981. – 1988.), provincijski definitor (1994. – 1997.), provincijski vikar – zamjenik provincijala Hercegovačke franjevačke provincije (1997. – 2001.).

Dao je i značajan doprinos u gradnji nove crkve u Posušju, kao i u obnovi župne crkve u Rakitnu.

POKOJ VJEČNI DARUJ MU GOSPODINE, POČIVAO U MIRU BOŽJEM!

(www.jabuka.tv)