Donosimo vam novi broj našeg listića FRAMOST u kojem donosimo raspored Devetnice svetom Anti u franjevačkom duhovno – kulturnom centru “Sv. Ante – Cim” te program naših proslava i svečanosti u lipnju.

Listić FRAMOST br. 11/2022

/Misija FRAMOST/