S radošću i zahvalnošću Bogu pristipili smo u subotu, 18. lipnja 2022. krštenju drugoga djeteta mladoga bračnog para Mirka Martinovića i Tadeje-Petre Soldo iz Ilića, u našoj zavjetnoj crkvi sv. Franje Asiškog u Ilićima. Kao i njihova prvog sina, tako, evo, i drugog, Petra, Bogu smo prikazali, vjerom i molitvom posvetili i krštenjem Kristovim, krštenicima pribrojili. Radost je bila velika napose kad su nakon svećenika, roditelja i kuma i djedovi i bake i ostali nazočnni pristupili utisnuti znak križa na čelo maloga Petra koji je bezbrižno i mirno spavao svoj djetinji san. Na koncu, nakon čestitanja i obveznog slikanja, poželjeli smo da Božji dar kojeg su roditelji primili, uzmognu očuvati i na slavu Božju i radost našega mjesta i naroda i Crkve sačuvati. Čestitamo mladim roditeljima i njihovim obiteljima.

Fotografije: Ante Boras

/MISIJA FRAMOST/