Današnji sveti zaštitnik Ivan (Giovanni) Leonardi rođen je 1541. u Diecimu kod Lucce (Toscana) kao najmlađi od sedmoro djece u imućnoj seljačkoj obitelji. Od 17. godine ljekarnički naučnik u Lucci, član laičke dominikanske bratovštine „Colombini“, s 26 godina napustio je farmaciju, počeo studirati teologiju, a za svećenika je zaređen 1572. Sa skupinom prijatelja posvetio se pomaganju zatvorenicima, bolesnicima, siromasima i hodočasnicima. Osnovao je 1574. Kongregaciju klerika, družbu reformiranih svećenika, nazvanu kasnije Red regularnih klerika Majke Božje (leonardini), koju je 1595. potvrdio papa Klement VIII, a djeluje i danas. Družba je iznad svega širila pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji, pobožnost klanjanja Presvetom sakramentu („Četrdeset sati“) i često primanje Svete pričesti.
Vrsni i omiljeni propovjednik i ispovjednik, naročito se posvetio poučavanju vjeronauka za djecu i odrasle u svim gradskim crkvama. Od 1587. djelovao je u Rimu, gdje ga je srdačno dočekao papa Grgur XIII. i gdje se sprijateljio sa svetim Filipom Nerijem, koji mu je prepustio svoju kuću i poklonio mu svog ljubimca mačka. Papa Klement VIII. imenovao ga je 1596. vizitatorom i povjerenikom u benediktinskim samostanima te posrednikom u raznim delikatnim misijama. Veliki crkveni obnovitelj, jedan od osnivača Kongregacije za širenje vjere, ostavio je iza sebe i brojna teološka djela. Preminuo je na današnji dan, 9. listopada 1609. u Rimu. Blaženim ga je proglasio 1861. papa Pio IX, a svetim 1938. papa Pio XI. Posvećene su mu brojne talijanske župe i crkve. Zaštitnik je farmaceuta.

/zupajastrebarsko.hr/