Dobar dan Majčice, širim svoje ručice, molim te za ljude sve.

Daruj zdravlje bolesnim, podaj radost žalosnim.

Srca hladna zagrij ti žarom svoje ljubavi.

Još te molim Majčice, primi ove ručice da te čvrsto zagrle.

Usne da te poljube, da ti za sve zahvale, da ti kažu vole te!

 

 

/Misija FRAMOST/