XXII. tjedan kroz godinu

Utorak, 5. 9. 2023., svagdan

ČITANJA: 1Sol 5,1-6.9-11; Ps 27,1.4.13-14; Lk 4,31-37

IMENDANI: Urban, Teodor, Božidar, Berto, Cvjetko, Florencije

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: zelena

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Znam tko si: Svetac Božji.”, Lk 4, 31-37

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Siđe Isus u Kafarnaum, grad galilejski. I naučavaše ih subotom te bijahu zaneseni njegovim naukom jer silna bijaše riječ njegova.

A u sinagogi se zatekao čovjek s duhom nečistoga đavla. On povika u sav glas: ”Hej, što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš! Znam ja tko si ti: Svetac Božji.”

Isus mu zaprijeti: ”Umukni i iziđi iz njega!”

Nato đavao čovjeka obori u sredinu te iziđe iz njega ne naudiv mu ništa.

I nasta opće zaprepaštenje te se među sobom razgovarahu: ”Kakve li riječi! S vlašću i snagom zapovijeda nečistim dusima te izlaze!”

I glas se o njemu širio po svim okolnim mjestima.

Riječ Gospodnja.

 

/Misija FRAMOST/