XXIV. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 18. 09. 2023., svagdan

IMENDANI: Josip Kupertinski; Ariadna, Senarije

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: zelena

ČITANJA: 1 Tim 2,1-8; Ps 28,2.6b-9; Lk 7,1-10

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Ni u Izraelu ne nađoh tolike vjere.”, Lk 7, 1-10

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme…

Pošto Isus dovrši sve svoje besjede narodu, uđe u Kafarnaum. Nekomu satniku bijaše bolestan sluga, samo što ne izdahnu, a bijaše mu veoma drag. Kad je satnik čuo za Isusa, posla k njemu starješine židovske moleći ga da dođe i ozdravi mu slugu. Kad oni dođoše Isusu, usrdno ga moljahu: ”Dostojan je da mu to učiniš jer voli naš narod, i sinagogu nam je sagradio.”

Isus se uputi s njima. I kad bijaše već kući nadomak, posla satnik prijatelje s porukom: ”Gospodine, ne muči se. Nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Zato se i ne smatrah dostojnim doći k tebi. Nego – reci riječ da ozdravi sluga moj. Ta i ja, premda sam vlasti podređen, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: ‘Idi!’ – i ode, drugomu: ‘Dođi!’ – i dođe, a sluzi svomu: ‘Učini to!’ – i učini.”

Čuvši to, zadivi mu se Isus pa se okrenu mnoštvu koje je išlo za njim i reče: ”Kažem vam, ni u Izraelu ne nađoh tolike vjere.” Kad se oni koji su bili poslani vratiše kući, nađoše slugu zdrava.

Riječ Gospodnja.

 

/Misija FRAMOST/