Na današnji dan 28. rujna 892. nastala je povelja hrvatskog kneza Mutimira, gdje se između ostalog prvi puta spominje i Livno – grad koji je bio u sastavu hrvatske kneževine kneza Mutimira.

Mutimirova povelja nastala je u mjestu Bijaći pred crkvom svete Marte. Danas se Bijaćima smatra predio na granici trogirskoga i donjokaštelanskoga Velog polja.

Ona je sačuvana samo u prijepisima i to njih 5. Pergament najstarijega prijepisa iz 1568. godine, veličine 45,5×35,5 cm i s tragom otpaloga pečata splitskoga kneza i notarskim znakom Danijela Terzagusa, nalazi se u župnom uredu u Kaštel Sućurcu. Ostala četiri čuvaju se u Nadbiskupskome arhivu u Splitu.

Mutimir povelju pečati svojim prstenom, a radi osnaženja same isprave, u njoj se spominju i sljedeći svjedoci: Mutimir (vladar i izdavač darovnice), Budimir (dvorski župan), Želimir (župan Livna), Petar (župan), Priština (župan mačonoša), Prvad (župan konjice), Željist (župan komore), Željidjed (župan podruma), Boljedrug (župan komornik), Budimir (vladaričin župan), Kržemistl (drugi komornik), Stjepan, sin Budimirov (treći komornik). Željidrag (vladaričin mačonoša), Pribitjeh, sin Petra (župan), Dragočaj, sin Samočasna, Tugina (župan štitonoša), Žitalj (predstojnik samostana), Zbidrag (župan Klisa) i Prvalj (rizničar).

Povelja kneza Mutimira

Izvor: /narod.hr/

/Misija FRAMOST/