XXV. tjedan kroz godinu

Subota, 30. 9. 2023., Sv. Jeronim, prezbiter i crkveni naučitelj, spomendan

IMENDANI: Jeronim, Jerko, Jerka; Grgur, Časlav, Felicija

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: bijela

ČITANJA: od dana: Zah 2,5-9a.14-15a; Otpj. pj.: Jr 31,10-12ab.13; Lk 9,43b-45

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Sin Čovječji ima biti predan. Bojahu se upitati ga što znači ta besjeda.”, Lk 9, 43b-45

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme…

Dok su se svi divili svemu što je Isus činio, reče on učenicima: ”Uzmite k srcu ove riječi: Sin Čovječji doista ima biti predan ljudima u ruke.”

Ali oni ne razumješe te besjede, bijaše im skrivena te ne shvatiše, a bojahu se upitati ga o tome.

Riječ Gospodnja.

 

/Misija FRAMOST/