XXVII. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 12. 10. 2023., svagdan

IMENDANI: Maksimilijan, Makso, Velibor; Serafin

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: zelena

ČITANJA: Mal 3,13-20a; Ps 1,1-4.6; Lk 11,5-13

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Ištite i dat će vam se!”, Lk 11,5-13

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme…

Reče Isus svojim učenicima: ”Tko to od vas ima ovakva prijatelja? Pođe k njemu o ponoći i rekne mu: ‘Prijatelju, posudi mi tri kruha. Došao mi prijatelj s puta te nemam što staviti preda nj.’ A onaj mu iznutra odgovori: ‘Ne dosađuj mi! Vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadnem …’ Kažem vam: ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustat će i dati mu što god treba zbog njegove bezočnosti.”

”I ja vam kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu tko kuca otvorit će se.”

”A koji je to otac među vama: kad ga sin zaište ribu, zar će mu mjesto ribe zmiju dati? Ili kad zaište jaje, zar će mu dati štipavca? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu.”

Riječ Gospodnja.

 

 Izvor: /hilp.hr/

/Misija FRAMOST/