Bože
koji si me do ovoga časa doveo nevidljiv
vodi me i dalje koncu mojih želja

Ne ostavi me
umorna i sama nasred puta

Obrazi su moji blijedi
i moje misli nemoćno ko moje ruke vise

Bože
daj da novo plavo jutro
iz umora digne moje misli
da kroz blijede ruke prođe mlaz crvene svježe krvi

Budi
nad mojom glavom moja pratilica zvijezda.

ANTUN BRANKO ŠIMIĆ

Zbirka pjesama ”Preobraženja”, objavljeno 1920.

Isuse,

Tebi povjeravam cio život i posvema sebe! Tvoj sam i kad živim i kad umirem!

/Misija FRAMOST/