XXX. tjedan kroz godinu

Srijeda, 1. 11. 2023., SVI SVETI, svetkovina

IMENDANI: Svetislav, Dobroslav

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: bijela

ČITANJA: vl.: Otk 7,2-4.9-14; Ps 24,1-6; 1Iv 3,1-3; Mt 5,1-12a

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima.”, Mt 5,1-12a

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme…

Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:

”Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!

Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!

Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!

Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!

Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!

Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!

Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!”

Riječ Gospodnja.

 

Izvor: /hilp.hr/

Foto: Budimir Bošnjak

/Misija FRAMOST/