XXX. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 2. 11. 2023., Spomen svih vjernika pokojnika

IMENDANI: Duško, Dušan, Viktorin

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: ljubičasta

ČITANJA: iz Reda sprovoda (po izboru): Job 19,1.23-27a; Ps 27,1.4-5.7.8b-9a,13-14; Rim 5,5-11; Iv 6,37-40

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Tko vjeruje u Sina, ima život vječni i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.”, Iv 6, 37-40

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme…

Reče Isus mnoštvu: ”Svi koje mi daje Otac doći će k meni, i onoga tko dođe k meni neću izbaciti; jer siđoh s neba ne da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. A ovo je volja onoga koji me posla: da nikoga od onih koje mi je dao ne izgubim, nego da ih uskrisim u posljednji dan. Da, to je volja Oca mojega da tko god vidi Sina i vjeruje u njega, ima život vječni i ja da ga uskrisim u posljednji dan.”

Riječ Gospodnja.

 

Izvor: /hilp.hr/

Foto: Budimir Bošnjak

/Misija FRAMOST/