Foto: UNICEF Hrvatska (www.unicef.org/croatia)

20. studenog 1959. godine Generalna skupština UN-a usvojila je ”Deklaraciju o pravima djeteta”, a 20. studenog 1989. i ”Konvenciju o pravima djeteta”. Na poticaj Organizacije Ujedinjenih naroda od tog dana 1989. godine u cijelome se svijetu 20. studenog obilježava kao Svjetski dan djece s ciljem zaštite, boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece.

Obilježavanjem ovog dana želi se skrenuti pozornost javnosti, ustanova i vlada država na potrebu zaštite maloljetnika od zlouporabe, nasilja i raznih oblika diskriminacije, te na prava djece i adolescenata u najsiromašnijim područjima na svijetu.

Također se žele potaknuti organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer su ta prava temelj izgradnje naprednog društva. Temelj za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade surađujući i odrastaju sa spoznajom o međuovisnosti svih živih bića. Nažalost, postoje djeca kojoj su uskraćena osnovna životna prava jer se na primjer iskorištavaju kao radna snaga, sudjeluju u ratnim sukobima s oružjem, prisiljavaju na kriminal, prostituciju i sl.

Konvencija o pravima djeteta, kao međunarodni dokument Ujedinjenih naroda, sadrži univerzalne standarde koje države moraju jamčiti svakom djetetu. Konvenciju je do danas potpisalo 196 zemalja, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području međunarodnih ljudskih prava u povijesti. Time je svijet dao obećanje da će svoj djeci biti osigurana jednaka prava te da će učiniti sve kako bi se zaštitila i osigurala njihova osnovna prava.

Osnovna dječja prava definirana Konvencijom o pravima djeteta su:

  • Prava preživljavanja – prava na hranu, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard;
  • Prava  na razvoj, odgoj i obrazovanje; obitelj, kulturu, identitet;
  • Prava sudjelovanja u  donošenju odluka, druženju, izražavanju, pristupu informacijama;
  • Prava zaštite od zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije.

 

Izvori:  UNICEF Hrvatska Unicef.org/croatia , Skole.hr

Poveznice: Svjetski dan djece 2023. | UNICEF Hrvatska

20. studenoga – Međunarodni dan djeteta – Portal za škole (skole.hr)

/Misija FRAMOST/