Marijanski blagdani uvijek ispunjavaju vjerničko srce toplinom, nadom i radošću, a danas slavimo čak dva marijanska blagdana – Prikazanje Blažene Djevice Marije u hramu i Gospu od Zdravlja. 

MOLITVOM POČASTIMO NAŠU NEBESKU MAJKU I UTECIMO SE POD NJENU ZAŠTITU!! UTECIMO SE ZAGOVORU GOSPE OD ZDRAVLJA!!

Molitve Gospi od Zdravlja

Pripravna molitva

Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože,
o svetkovini Blažene Djevice Marije, Gospe od Zdravlja,
hvalimo te, blagoslivljamo te i slavimo te.
Majka tvoga Sina i naša Majka Marija
najljubaznije pritječe u pomoć svojoj djeci koja su u nevoljama.
Stoga se bolesni k njoj utječu, često dolazeći u svetišta njoj posvećena –
da, po njezinu zagovoru, opet prime zdravlje.

Molitva zahvalnica

Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože,
o svetkovini Blažene Djevice Marije, Gospe od Zdravlja,
hvalimo te, blagoslivljamo te i slavimo te.
Hvala ti što si nam Majku svoga Sina dao za zaštitnicu,
jer bolesnima koji zazivaju njezinu zaštitu
sja kao znak ozdravljenja i višnje nade.

Molitva za zdravlje

Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože,
o svetkovini Blažene Djevice Marije, Gospe od Zdravlja,
hvalimo te, blagoslivljamo te i slavimo te.
Dok putujemo zemljom, tvoje spasenje
obuzima čitava čovjeka, naše tijelo i našu dušu.
Po zdravlju posve se mijenja naše stanje:
tlačenje se okreće u slobodu,
neznanje u spoznaju istine,
bolest u zdravlje,
žalost u radost,
smrt u život,
robovanje grijehu u dioništvo tvoje božanske naravi.
Po zagovoru Blažene Djevice Marije, Gospe od Zdravlja,
molimo te, udijeli nam zdravlje i duše i tijela,
da ti u zdravom tijelu uzmognemo
zdravom dušom iskazati slavu.

Molitva preporuke

Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože,
o svetkovini Blažene Djevice Marije, Gospe od Zdravlja,
hvalimo te, blagoslivljamo te i slavimo te.
Znamo da savršeno i potpuno spasenje
ne možemo postići na ovom svijetu:
naš je život izložen boli, patnji, smrti.
Tvoj lijek za naše zdravlje jest Isus Krist,
koga si poslao k nama kao Spasitelja i
Liječnika tijela i duše.
Po zagovoru Blažene Djevice Marije, Gospe od Zdravlja,
molimo te, da nas Kristove boli iscijele
da ozdravljeni prispijemo u nebesko slavlje.

Posvetna molitva

Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože,
o svetkovini Blažene Djevice Marije, Gospe od Zdravlja,
hvalimo te, blagoslivljamo te i slavimo te.
Tvoj Sin, Isus Krist, od proroka nazvan Sluga Gospodnji,
ponio je naše bolesti,
naše boli na sebe uzeo
i njegove nas rane iscijeliše.
Po zagovoru Blažene Djevice Marije, Gospe od Zdravlja,
molimo te, primi nas duha ponizna i srca skrušena.

KRUNICA GOSPI OD ZDRAVLJA

Moli se na Gospinu krunicu.

Na križ moli: VJEROVANJE

Na veliko zrno moli se:

O MARIJO, BEZ GRIJEHA ISTOČNOGA ZAČETA, UČINI NAS DJECOM SVJETLA I PODARI NAM ZDRAVLJE DUŠE I TIJELA. AMEN.

Na svako malo zrno moli se:

ČUDOTVORNA MAJKO OD ZDRAVLJA, KROTKA I PONIZNA SRCA, DAJ DA SLIJEDIMO TVOJE VRLINE.

Završna molitva (na kraju krunice)

O Gospođo moja, sveta Marijo! Čudotvorna Gospo od Zdravlja, Tvojoj blagoslovljenoj zaštiti i posebnoj skrbi preporučujem danas i uvijek svoju dušu, tijelo, sve što imam i posjedujem, a posebno kraj svog života; sve na slavu Isusovu i spasenje moje duše.

LITANIJE GOSPI OD ZDRAVLJA

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama!
Sine Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama!
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama!
Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice, moli za nas!
Sveta Djevo djevica, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, dobra majko naša, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, liječnice nebeska, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, zdravlje bolesnih, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, zdravlje naše duše, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, zdravlje našeg tijela, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, živote života našeg, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, uzroče naše radosti, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, veselje naše obitelji, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, radosti naše obitelji, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, radosti naše domovine, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, Majko Božanske milosti, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, Majko milosrđa, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, Majko sirotih i zapuštenih, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, utjeho žalosnih, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, nado zdvajajućih, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, utočište grešnika, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, djeliteljice Božjih darova, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, posrednice svih milosti, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, osvojiteljice naših srdaca, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, najbolja čuvarice u kućnim bolestima, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, sigurna pomoći u svim pogibeljima, moli za nas!
Gospe od Zdravlja, jedina nado naša, moli za nas!
Dostoj se primiti naše hvale i uslišati naše molbe,
Nek te hvale i slave nebesa,
Neka zemlja propovijeda tvoja beskrajna dobročinstva,
Neka mladost nađe zaštitu u tvom djevičanskom krilu,
Neka te starost zaziva i blagoslivlja,
Neka te ganu naše suze, naše rane i boli,
Neka ti roditelji posvete svoju obitelj,
Neka nas tvoja ljubav vodi k tvome Božanskom Sinu,
Daj da oplačemo svoje grijehe,
Obrati naše grešnike,
Ozdravi naše bolesnike,
Povrati u stado Isusovo našu zalutalu braću,
Blagoslovi naše trude,
Ne daj da se nikad udaljimo od tebe,
Budi naša utjeha i obrani nas u času smrti,
Budi naša odvjetnica pred sudom Božjim,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

Moli za nas, Sveta Bogorodice, da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se:

Gospodine Bože, udijeli nam, ponizno te molimo da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije vazda Djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i nauživamo vječne radosti. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

GOSPE OD ZDRAVLJA – MOLI ZA NAS!!

 

Izvori: /Medjugorje-info.com/, /Bitno.net/

Poveznice: https://www.medjugorje-info.com/molitve/molitve-gospi-od-zdravlja; https://www.bitno.net/vjera/molitve/krunica-litanije-gospi-od-zdravlja/

Vezano: 21. studenog – Prikazanje Blažene Djevice Marije i Gospa od Zdravlja – Framost

Foto: Misija FRAMOST

/Misija FRAMOST/