Foto: Ante Boras / Kip svete Kate - crkva svete Kate Grude

Sveta Kata Boga moli , svetu crkvu hodi,

Anđeo je pita s onu stranu svita:

Katarino mučenico, Isusova zaručnico,

bole li te rane tvoje;

ne bole me rane moje,

već me boli srce moje, za Isusom sinom Marijnim.

Židovi ga odvedoše na nožima raznesoše.

Anđeli s neba sletiše, svetu krvcu skupiše.

U kalež je mećaše i pred Boga nosiše.

Sam dragi Bog govori, ko ovu molitvu tri puta na dan izmoli,

tri ću mu duše otkupiti; očevo, majkino i njegovo. Amen.

 

/Misija FRAMOST/