XXXIV. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 30. 11. 2023., SV. ANDRIJA APOSTOL, blagdan

IMENDANI: Andrija, Andro, Andrijana, Andrea

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: crvena

ČITANJA: vl.: Rim 10,9-18; Ps 19,2-5; Mt 4,18-22

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Oni brzo ostave mreže i pođu za njim.”, Mt 4,18-22

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme…

Prolazeći uz Galilejsko more, Isus ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari.

I kaže im: ”Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!”

Oni brzo ostave mreže i pođu za njim.

Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim.

Riječ Gospodnja.

Izvor: / hilp.hr /

Poveznica: https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

Foto: Ante Boras

/Misija FRAMOST/