1. tjedan došašća

Petak, 8. 12. 2023., BEZGRJEŠNO ZAČEĆE BL. DJEVICE MARIJE, svetkovina

IMENDANI: Marija, Imakulata, Ljiljana, Eutih, Narcisa

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: bijela

ČITANJA: vl.: Post 3,9-15.20; Ps 98,1-4; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!”, Lk 1,26-38

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme…

Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija.

Anđeo uđe k njoj i reče: ”Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!”

Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav.

No anđeo joj reče: ”Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.”

Nato će Marija anđelu: ”Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?”

Anđeo joj odgovori: ”Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!”

Nato Marija reče: ”Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!”

I anđeo otiđe od nje.

Riječ Gospodnja.

Izvor: / hilp.hr /

Poveznica: https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

Foto: Ante Boras

/Misija FRAMOST/