Božićna osmina

Ponedjeljak, 1. 1. 2024., SV. MARIJA BOGORODICA, svetkovina

IMENDANI: Fulgencije, Raimund, Almahije

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: bijela

ČITANJA: Br 6,22-27; Ps 67,2-3.5-6.8; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Pronađoše Mariju, Josipa i novorođenče…”, Lk 2,16-21

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme…

Pastiri pohite u Betlehem i pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu.

Riječ Gospodnja.

Izvor: / hilp.hr /

Poveznica: https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

Foto: Ante Boras

/Misija FRAMOST/