Crkva sv. Ivana Krstitelja, Miljkovići/ Foto: Ante Boras

 

Utorak, 2. 1. 2024., Sv. Bazilije Veliki i Grgur Nazijanski, biskupi i naučitelji Crkve; spomendan

IMENDANI: Bazilije, Grgur, Grgo, Gregor, Odilo, Vital, Teodor

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: bijela

ČITANJA: od dana: 1Iv 2,22-28; Ps 98,1-4; Iv 1,19-28

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Za mnom dolazi koji je preda mnom.”, Iv 1,19-28

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Evo svjedočanstva Ivanova…

Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: ”Tko si ti?”,

on prizna; ne zanijeka, nego prizna: ”Ja nisam Krist”.

Upitaše ga nato: ”Što dakle? Jesi li Ilija?”

Odgovori: ”Nisam.”

”Jesi li Prorok?”

Odgovori: ”Ne.”

Tada mu rekoše: ”Pa tko si, da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?”

On odgovori: ”Ja sam glas koji viče u pustinji: Poravnite put Gospodnji! — kako reče prorok Izaija.”

A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: ”Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok?”

Ivan im odgovori: ”Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate — onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući.”

To se dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.

Riječ Gospodnja.

Izvor: / hilp.hr /

Poveznica: https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

Foto: Ante Boras

/Misija FRAMOST/