Petak, 5. 1. 2024., svagdan

IMENDANI: Eduard, Emilijana, Miljenka, Eduard, Radoslav

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: bijela

ČITANJA: 1Iv 3,11-21; Ps 100,1b-5; Iv 1,43-51

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Ti si Sin Božji, Kralj Izraelov!”, Iv 1,43-51

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme…

Naumi Isus poći u Galileju. Nađe Filipa i reče mu: ”Pođi za mnom!”

Filip je bio iz Betsaide, iz grada Andrijina i Petrova.

Filip nađe Natanaela i javi mu: ”Našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u Zakonu i Proroci: Isusa, sina Josipova, iz Nazareta.”

Reče mu Natanael: ”Iz Nazareta da može biti što dobro?”

Kaže mu Filip: ”Dođi i vidi.”

Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega: ”Evo istinitog Izraelca u kojemu nema prijevare!”

Kaže mu Natanael: ”Odakle me poznaješ?”

Odgovori mu Isus: ”Vidjeh te prije negoli te Filip pozva, dok si bio pod smokvom.”

Nato će mu Natanael: ”Učitelju, ti si Sin Božji! Ti kralj si Izraelov!”

Odgovori mu Isus: ”Stoga što ti rekoh: ‘Vidjeh te pod smokvom’, vjeruješ. I više ćeš od toga vidjeti!”

I nadoda: ”Zaista, zaista kažem vam: gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječjega.”

Riječ Gospodnja.

Izvor: / hilp.hr /

Poveznica: https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

Foto: SaraD

/Misija FRAMOST/