1. tjedan kroz godinu

Utorak, 9. 1. 2024., svagdan

IMENDANI: Hadrijan, Honorat, Julijan, Živko, Miodrag

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: zelena

ČITANJA: 1Sam 1,9-20; Otpj. pj.: 1Sam 2,1.4-8; Mk 1,21-28

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Učio ih je kao onaj koji ima vlast.”, Mk 1,21-28

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.

A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: ”Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!”

Isus mu zaprijeti: ”Umukni i iziđi iz njega!”

Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.

Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: ”Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.”

I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.

Riječ Gospodnja.

Izvor: / hilp.hr /

Poveznica: https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

Foto: SaraD

/Misija FRAMOST/