II. tjedan kroz godinu

Petak, 19. 01. 2024., svagdan

IMENDANI: Mario Kanut, Ljiljana, Marta, Makarije

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: zelena

ČITANJA: 1Sam 24,3-21; Ps 57,2-4.6.11; Mk 3,13-19

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Pozva koje sam htjede da budu s njim.”, Mk 3,13-19

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme…

Uziđe Isus na goru i pozove koje sam htjede. I dođoše k njemu. I ustanovi dvanaestoricu da budu s njime i da ih šalje propovijedati s vlašću da izgone đavle.

Ustanovi dakle dvanaestoricu: Šimuna, kojemu nadjenu ime Petar, i Jakova Zebedejeva i Ivana, brata Jakovljeva, kojima nadjenu ime Boanerges, to jest Sinovi groma, i Andriju i Filipa i Bartolomeja i Mateja i Tomu i Jakova Alfejeva i Tadeja i Šimuna Kananajca i Judu Iškariotskoga, koji ga izda.

Riječ Gospodnja.

Izvor: / hilp.hr /

Poveznica: https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

Foto: Ante Boras

/Misija FRAMOST/