III. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 22. 1. 2024., Svagdan ili: sv. Vinko, đakon i mučenik

IMENDANI: Vinko, Vice, Vinka, Irena, Anastazije

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: zelena

ČITANJA: 2Sam 5,1-7.10; Ps 89,20-22.25-26; Mk 3,22-30

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Sotoni je kraj.”, Mk 3,22-30

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme…

Pismoznanci što siđoše iz Jeruzalema govorahu: ”Beelzebula ima, po poglavici đavolskom izgoni đavle.”

A on ih dozva pa im u prispodobama govoraše: ”Kako može Sotona Sotonu izgoniti? Ako se kraljevstvo u sebi razdijeli, ono ne može opstati. Ili: ako se kuća u sebi razdijeli, ona ne može opstati. Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj. Nitko, dakako, ne može u kuću jakoga ući i oplijeniti mu pokućstvo ako prije jakoga ne sveže. Tada će mu kuću oplijeniti.”

”Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskim, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga.”… jer govorahu: ”Duha nečistoga ima.”

Riječ Gospodnja.

Izvor: / hilp.hr /

Poveznica: https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

Foto: Budimir Bošnjak 

/Misija FRAMOST/