Foto: /Oš Cim Mostar/

Opća skupština Ujedinjenih naroda je 3. prosinca 2018. usvojila rezoluciju kojom 24. siječnja postaje Međunarodnim danom obrazovanja. Prihvaćanjem ove rezolucije i obilježavanjem Dana obrazovanja želi se podići svijest o potrebi uvođenja pravednog i kvalitetnog školskog obrazovanja koje je ključno za održivi razvoj te kao takvo treba biti pristupačno za svu djecu i mlade u svim zemljama svijeta, a ponajviše u onim siromašnim, nerazvijenim i nepristupačnim područjima.

Pravo na obrazovanje zajamčeno je međunarodnim sustavom ljudskih prava, odnosno Općom deklaracijom o ljudskim pravima. Time se svakom pojedincu omogućuje stjecanje znanja, vještina i vrijednosti. Pravo na obrazovanje također podrazumijeva i dostupnost obrazovnih ustanova te mogućnost izbora obrazovanja prema osobnim željama i potrebama svakog pojedinca.

Podaci iz 2022. godine, kako navodi portal Mimladi.hr, pokazuju da oko 262 milijuna djece i mladih nemaju pristup kvalitetnom obrazovanju, a čak 617 milijuna djece i mladih ne zna čitati niti rješavati osnovne matematičke zadatke. Tako, primjerice, Pakistan broji 23 milijuna djece između 5 i 16 godina koja nemaju pristup školskom obrazovanju. Razlog tomu su loše ekonomske prilike, loš obrazovni sustav i manjak učitelja te nepovoljan zemljopisni položaj.

Djeca iz siromašnijih obitelji u znatno većoj mjeri napuštaju obrazovanje čime si smanjuju mogućnost zapošljavanja i napredovanja. Stoga je obrazovanje ključan alat kojim sva djeca, a ponajviše djeca iz najranjivijih skupina, mogu jednakopravno sudjelovati u društvu i stvaranju gospodarskog, kulturnog i političkog života.

Obrazovanje je ljudsko pravo, javno dobro i javna odgovornost. Upravo zbog toga, cilj Ujedinjenih naroda je osigurati svakoj osobi kvalitetno obrazovanje, ali i omogućiti cjeloživotno obrazovanje za sve do 2030. godine.

Europska je unija strategijom Europa 2020 postavila cilj povećati razinu obrazovanja u Europi, spriječiti rano napuštanje obrazovanja te povećati udio populacije koji će imati završeno visoko obrazovanje.

Izvor: Mimladi.hr

Više na poveznici: https://mimladi.hr/2022/01/24/24-sijecnja-medunarodni-dan-obrazovanja/

Foto: Oš Cim Mostar

/Misija FRAMOST/