III. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 25. 1. 2024., OBRAĆENJE SV. PAVLA, blagdan

IMENDANI: Pavao, Ananija, Henrik, Projekto

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: bijela  

ČITANJA: vl.: Dj 22,3-16 (ili: Dj 9,1-22); Ps 117,1-2; Mk 16,15-18

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje.”, Mk 16,15-18

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme…

Isus se ukaza jedanaestorici i reče im:

»Pođite po svem svijetu,

propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.

Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se,

a tko ne uzvjeruje, osudit će se.

A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju:

u ime će moje izganjati zloduhe,

novim će jezicima zboriti,

zmije uzimati;

i popiju li što smrtonosno,

ne, neće im nauditi;

na nemoćnike će ruke polagati

i bit će im dobro.«

Riječ Gospodnja.

Izvor: / hilp.hr /

Poveznica: https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

Foto: Budimir Bošnjak

/Misija FRAMOST/