V. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 5. 2. 2024., Sv. Agata, djevica i mučenica, spomendan

IMENDANI: Agata, Dobrila, Modest, Jagoda

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: crvena   

ČITANJA: od dana: 1Kr 8,1-7.9-13; Ps 132,6-10: Mk 6,53-56

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Koji bi ga se dotakli, ozdravljali bi.”, Mk 6,53-56

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme…

Pošto Isus i njegovi učenici doploviše na kraj, dođu u Genezaret i pristanu. Kad iziđu iz lađe, ljudi ga odmah prepoznaju pa oblete sav onaj kraj. I počnu donositi na nosilima bolesnike onamo gdje bi čuli da se on nalazi. I kamo bi god ulazio — u sela, u gradove, u zaseoke — po trgovima bi stavljali bolesnike i molili ga da se dotaknu makar skuta njegove haljine. I koji bi ga se god dotakli, ozdravljali bi.

Riječ Gospodnja.

Izvor: / hilp.hr /

Poveznica: https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

Foto: SaraD

/Misija FRAMOST/