”Ništa me neće prisiliti da prestanem ljubiti pravdu, ništa me neće prisiliti da prestanem mrziti nepravdu, a u ljubavi prema svome narodu ne dam se ni od koga natkriliti.”

Blaženi Alojzije Stepinac

Foto/ Izvor: Sveti Ivan Pavao II

/Misija FRAMOST/