V. tjedan kroz godinu

Petak, 9. 2. 2024., sv. Skolastika, djevica; spomendan

IMENDANI: Skolastika, Apolonija, Sabin, Sabina, Zora, Sunčica

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: bijela

ČITANJA: od dana: 1Kr 11,29-32; 12,19; Ps 81,10-15; Mk 7,31-37

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.”, Mk 7,31-37

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme…

Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske.

Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: ”Effata!” — to će reći: ”Otvori se!” I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno.

A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali i preko svake mjere zadivljeni govorili: ”Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.”

Riječ Gospodnja.

Izvor: / hilp.hr /

Poveznica: https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

Foto: Budimir Bošnjak 

/Misija FRAMOST/