Foto/ Izvor: /zupajastrebarsko.hr/
 • Gdje je krunica, tamo je i Majka Božja, a gdje je Majka Božja, tamo je sigurno i Isus s njom, a gdje je Isus tamo je Bog, tamo je sve.

 • Kad vam otmu sve, ostat će vam dvije ruke; sklopite ih na molitvu, pa ćete tada biti najjači!

 • Ne treba nam toliko učenih glava koliko poštenih.

 • Protuslovlje je vjerovati u Boga i biti pesimist.

 • Nema važnije zadaće u životu pojedinca negoli vlastita duhovna izgradnja.

 • Sloboda bez poštivanja Božjeg zakona i njegova vršenja u potpunosti, bila bi pusta fikcija.

 • Ništa me neće prisiliti da prestanem ljubiti pravdu, ništa me neće prisiliti da prestanem mrziti nepravdu, a u ljubavi prema svome narodu ne dam se ni od koga natkriliti.

 • Prvo pravilo, ako želimo vidjeti bolje dane u budućnosti, treba iskazivati poštovanje prema Bogu, koje mu pripada, i to u poniznosti: to je jedini put prema miru!

 • Gore gledaj prema nebu i ne boj se!

 • Pazite da ostavite sinu za baštinu vjeru! Što mu koriste milijuni ako izgubi vjeru! Naprotiv, ako mu ništa drugo ne ostavite, nego samo vjeru bit će sretan!

 • Ili smo katolici, ili nismo. Ako jesmo, tada se naša vjera mora očitovati na svim područjima našega života. Ne možemo biti katolici u crkvi, a na ulici živjeti po instinktu osobnog raspoloženja.

 • Ne može biti siromah onaj koji nosi Boga u duši.

 • Kad bismo htjeli prodati obraz i dušu, danas bismo odmah primali odlikovanja. Ali uvijek nama svima i mora biti memento ona Kristova: „Ta što koristi čovjeku, ako sav svijet stekne?‟

 • Jake i sretne Hrvatske nema bez jakih, fizički i moralno zdravih i zadovoljnih hrvatskih obitelji!

 • Pravi muževi ne sagiblju koljena pred lažnim duhom vremena.

 • Držimo se načela.

 • Blagoslov narodima po njihovoj djeci!

 • Ako treba trpjeti, trpjet ćemo. Ako u zatvor – u zatvor. Ako treba umrijeti, i umrijet ćemo – ali sotoni popustiti, to nikada!

 • Gospodinu Bogu se ne žuri, ali On nikada ne zakasni.

 • Trpjeti i raditi za Katoličku Crkvu. Od ovih principa ne odstupamo nikada, makar uz cijenu života.

 • Tko se Boga ne boji, taj strepi pred ljudima.

 • Imati i držati se dragog Isusa, kako je sve onda lako!

 • Žalosni će biti svršetak svakomu koji prezira Bogorodicu!

 • Ja se neprestano molim dragom Bogu da oduzme našem narodu srce kameno, a dadne mu srce koje zna i hoće ljubiti.

 • Ako i zvijezde padaju, Bog ostaje!

 • Imati pouzdanje u Boga i moliti ustrajno. Gospodin zna, kad je pravi čas, da pomogne!

Izvori: Duhovnost.net, Hkm.hr, muzevnibudite.com,…

/Misija FRAMOST/