VI. tjedan kroz godinu

Utorak, 13. 2. 2024., svagdan

IMENDANI: Katarina Ricci, Kristina, Božidara

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: zelena

ČITANJA: Jak 1,12-18; Ps 94,12-13a.14-15.18-19; Mk 8,14-21

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Čuvajte se kvasca farizejskoga i kvasca Herodova.”, Mk 8,14-21

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme…

Učenici zaboraviše ponijeti kruha; imali su samo jedan kruh sa sobom na lađi.

Nato ih Isus opomenu: ”Pazite, čuvajte se kvasca farizejskog i kvasca Herodova!”

Oni zamišljeni, među sobom govorahu: ”Kruha nemamo.”

Zamijetio to Isus pa im reče: ”Zašto ste zamišljeni što kruha nemate? Zar još ne shvaćate i ne razumijete? Zar vam je srce stvrdnuto? Oči imate, a ne vidite; uši imate, a ne čujete? Zar se ne sjećate? Kad sam ono razlomio pet kruhova na pet tisuća, koliko ulomaka punih košara odnijeste?”

Kažu mu: ”Dvanaest.”

”A kada razlomih sedam na četiri tisuće, koliko ulomaka punih košara odnijeste?”

Odgovore: ”Sedam.”

A on će njima: ”I još ne razumijete?”

Riječ Gospodnja.

Izvor: / hilp.hr /

Poveznica: https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

Foto: SaraD

/Misija FRAMOST/