”Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti. Ta što koristi čovjeku ako sav svijet zadobije, a sebe samoga izgubi ili sebi naudi?”

(Iz evanđelja po Mateju, Mt 16, 24-28)

CRKVA SV. ANTE, CIM, 16. veljače, 16.30 sati

 

CRKVA SV. FRANJE, ILIĆI, 16. veljače, 17.30 sati 

CRKVA SV. BARBARE, RUDNIK, 16. veljače, 18.30 sati

Foto: Ante Boras

/Misija FRAMOST/