I. korizmeni tjedan

Nedjelja, 18. 2. 2024., PRVA KORIZMENA NEDJELJA – ČISTA

NAPOMENA: Na prvu korizmenu nedjelju vrši se obred izbora ili upisa imena katekumenâ koji će u vazmenoj noći pristupiti sakramentima kršćanske inicijacije. ▪ Započinje proljetni kvatreni tjedan u kojem su vjernici pozvani na intenzivniju molitvu i djela pokore i ljubavi. Tjedan je posvećen pokori i obraćenju. Tjedan završava Liturgijom kvatri, u subotu 24. veljače.

IMENDANI: Šimun, Bernardica

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: ljubičasta

ČITANJA: Post 9,8-15; Ps 25,4bc-5ab.6-7bc.8-9; 1Pt 3,18-22; Mk 1,12-15

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu.”, Mk 1,12-15

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme…

Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.

A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje:

”Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!”

Riječ Gospodnja.

Izvor: / hilp.hr /

Poveznica: https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

Foto: SaraD

/Misija FRAMOST/