V. korizmeni tjedan

Četvrtak, 21. 3. 2024., svagdan

IMENDANI: Kristijan, Vesna, Vlasta, Serapion, Kasijan

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: ljubičasta

ČITANJA: Post 17,3-9; Ps 105,4-9; Iv 8,51-59

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Abraham, otac vaš, usklikta što će vidjeti moj Dan.”, Iv 8,51-59

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme…

Reče Isus Židovima: ”Zaista, zaista, kažem vam: ako tko očuva moju riječ, neće vidjeti smrti dovijeka.”

Rekoše mu Židovi: ”Sada vidimo da imaš zloduha. Abraham umrije, tako i proroci, a ti kažeš: ‘Ako tko čuva moju riječ, neće okusiti smrti dovijeka.’ Zar si ti veći od oca našega Abrahama, koji je umro? Pa i proroci pomriješe. Kime se to praviš?”

Odgovori Isus: ”Ako ja sam sebe slavim, slava moja nije ništa. Ima koji me slavi — Otac moj, a vi velite da je on vaš Bog, no ne poznajete ga, a ja ga znam. Ako vam reknem da ga ne znam, bit ću lažac jednak vama. No znam ga i riječ njegovu čuvam. Abraham, otac vaš, usklikta što će vidjeti moj Dan. I vidje i obradova se.”

Rekoše mu nato Židovi: ”Ni pedeset ti još godina nije, a vidio si Abrahama?”

Reče im Isus: ”Zaista, zaista, kažem vam: prije negoli Abraham posta, Ja jesam!”

Nato pograbiše kamenje da bace na nj. No Isus se sakri te iziđe iz Hrama.

Riječ Gospodnja.

Izvor: / hilp.hr /

Poveznica: https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

Foto: Budimir Bošnjak 

/Misija FRAMOST/