V. korizmeni tjedan

Subota, 23. 3. 2024., svagdan

IMENDANI: Turibije, Oton, Edmund, Anuncijata, Rebeka, Pelagije, Dražen

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: ljubičasta

ČITANJA: Ez 37,21-28; Otpj. pj.: Jr 31,10-13; Iv 11,45-56

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Da raspršene sinove Božje skupi u jedno.”, Iv 11,45-56

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme…

Mnogi Židovi koji bijahu došli k Mariji, kad vidješe što Isus učini, povjerovaše u nj. A neki od njih odu farizejima i pripovjede im što Isus učini. Stoga glavari svećenički i farizeji sazvaše Vijeće.

Govorili su: ”Što da radimo? Ovaj čovjek čini mnoga znamenja. Ako ga pustimo tako, svi će povjerovati u nj pa će doći Rimljani i oduzeti nam ovo mjesto i narod!”

A jedan od njih – Kajfa, veliki svećenik one godine – reče im: ”Vi ništa ne znate. I ne mislite kako je za vas bolje da jedan čovjek umre za narod, nego da sav narod propadne!”

To ne reče sam od sebe, nego kao veliki svećenik one godine prorokova da Isus ima umrijeti za narod; ali ne samo za narod nego i zato da raspršene sinove Božje skupi u jedno. Toga dana dakle odluče da ga ubiju.

Zbog toga se Isus više nije javno kretao među Židovima, nego je odatle otišao u kraj blizu pustinje, u grad koji se zove Efrajim. Tu se zadržavao s učenicima.

Bijaše blizu židovska Pasha i mnogi iz toga kraja uziđoše prije Pashe u Jeruzalem da se očiste.

Iskahu, dakle Isusa te se stojeći u Hramu zapitkivahu: ”Što vam se čini? Zar on ne kani doći na Blagdan?”

Riječ Gospodnja.

Izvor: / hilp.hr /

Poveznica: https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

Foto: Misija FRAMOST

/Misija FRAMOST/