Foto/ Izvor: /zupajastrebarsko.hr/

Danas slavimo svetu Katarinu Švedsku ili Katarinu iz Vadstene (Katarina av Vadstena), zaštitnicu žena kojima prijeti neželjeni prekid trudnoće ili su prisiljene na abortus. Rodila se oko 1331. u Švedskoj kao četvrto od osmero djece svete Brigite i Ulfa Gudmarssona, gospodara Ulvåse. Školovala se u samostanu Riseberga.

U ranoj mladosti, s 12 ili 13 godina, udala se za mladog njemačkog plemića Egarda von Kyrena. Oko 1350, dok se nalazila s majkom na hodočašću u Rimu, primila je vijest o suprugovoj smrti. Tada je navodno napisala pobožno djelo “Utjeha duše”.

Pratila je svetu Brigitu na njezinim velikim hodočašćima, pored ostalog i u Jeruzalem, često i uz životnu opasnost. Dvije svetice posvetile su život molitvama, poučavanju vjeronauka i brizi za siromahe. Nakon majčine smrti, 1373. u Rimu, Katarina je pratila njezino mrtvo tijelo u Švedsku, prevalivši put kroz Austriju, Poljsku i Prusiju.

Godine 1375. ušla je u slavni samostan Vadstenu (Östergötland, jugoistočna Švedska), no ubrzo nakon toga opet se vratila u Rim, gdje je ostala pet godina očekujući majčinu kanonizaciju. Stanovala je u istoj kući u kojoj je umrla njezina majka. Prema legendi Katarina je spasila Rimljane i njihov grad od voda Tibera.

Imenovana je 1380. poglavaricom samostana Vadstena, ali je preminula sljedeće godine, na današnji dan, 24. ožujka 1381.

Glas o Katarininoj svetosti proširio se po Švedskoj, a po njezinom zagovoru dogodila su se mnoga čudesa. Na brojnim je slikama prikazana s košutom, jer ju je prema predaji ta plemenita životinja spasila od nasilja.

Papa Inocent VIII. potvrdio je 1484. Katarinu kao sveticu i suosnivačicu reda svete Brigite. Posvećene su joj mnoge župe i crkve širom svijeta.

Uz današnji dan vezane su svetkovine i spomendani: CVJETNICA – NEDJELJA MUKE GOSPODNJE; Sveti Irenej Srijemski, sveti Óscar Romero

Izvor: /zupajastrebarsko.hr/

Poveznica: Župa svetog Nikole biskupa – Jastrebarsko – Svetac dana (zupajastrebarsko.hr)

/Misija FRAMOST/