Franjevački centar sv. Ante, Cim/ Foto: SaraD

Puče moj, što učinih tebi
ili u čemu, ožalostih tebe?
Odgovori meni!

Ja radi tebe bičevima udarih Egipat
s prvorođencima njegovim,
a ti mene predade, da me bičuju. Puče moj…

Ja izvedoh tebe iz Egipta
potopivši Faraona u more Crveno,
a ti mene predade glavarima svećeničkim. Puče moj…

Ja pred tobom otvorih more,
a ti otvori kopljem bok moj. Puče moj…

Ja pred tobom idoh u stup oblaka,
a ti mene odvede u sudnicu Pilata. Puče moj…

Ja hranih tebe u pustini manom,
a ti mene udari zaušnicama i bičevima. Puče moj…

Ja tebe napojih vodom spasenja iz stijene,
a ti mene napoji žući i octom. Puče moj…

Ja radi tebe potukoh kraljeve kananejske,
a ti si tukao trstiku glavu moju. Puče moj…

Ja dadoh tebi žezlo kraljevsko,
a ti dade glavi mojoj krvavi vijenac. Puče moj…

Ja uzvisih tebe velikom moći,
a ti mene objesi na drvo križa. Puče moj…

VIDEOZAPI/ VIS Veritas aeterna – Puče moj (Live, 2022.): VIS Veritas aeterna – Puče moj (Live, 2022.) (youtube.com)

/Misija FRAMOST/