Vazmena osmina

Subota, 6. 4. 2024., sedmi dan Vazmene osmine, svagdan

NAPOMENA: Prva subota u mjesecu: Molitva za svećenička i redovnička zvanja.

IMENDANI: Irenej, Petar Veronski, Vilim, Celestin

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: bijela

ČITANJA: Dj 4,13-21; Ps 118,1.14-21; Mk 16,9-15

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje!”, Mk 16,9-15

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Isus, uskrsnuvši rano prvog dana u tjednu, ukaza se najprije Mariji Magdaleni iz koje bijaše istjerao sedam zloduha. Ona ode i dojavi njegovima, tužnima i zaplakanima. Kad su oni čuli da je živ i da ga je ona vidjela, ne povjerovaše.

Nakon toga ukaza se u drugome obličju dvojici od njih na putu dok su išli u selo. I oni odu i dojave drugima. Ni njima ne povjerovaše.

Napokon se ukaza jedanaestorici dok bijahu za stolom.

Prekori njihovu nevjeru i okorjelost srca što ne povjerovaše onima koji ga vidješe uskrsla od mrtvih.

I reče im: ”Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.”

Riječ Gospodnja.

Izvor: / hilp.hr /

Poveznica: https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

Foto: SaraD

/Misija FRAMOST/