III. vazmeni tjedan

Subota, 20. 4. 2024., svagdan

IMENDANI: Anicet, Sulpicije, Marcijan, Agneta, Dina

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: bijela

ČITANJA: Dj 9,31-42; Ps 116,12-17; Iv 6,60-69

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Komu da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga.”, Iv 6,60-69

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme…

Mnogi od Isusovih učenika rekoše: ”Tvrda je to besjeda! Tko je može slušati?”

A Isus znajući sam od sebe da njegovi učenici zbog toga mrmljaju, reče im:

”Zar vas to sablažnjava? A što ako vidite Sina Čovječjega kako uzlazi onamo gdje je prije bio? Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio duh su i život su. A ipak, ima ih među vama koji ne vjeruju.”

Jer znao je Isus od početka koji su oni što ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati.

I doda: ”Zato sam vam i rekao da nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od Oca.”

Otada mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime.

Reče stoga Isus dvanaestorici: ”Da možda i vi ne kanite otići?”

Odgovori mu Šimun Petar: ”Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! I mi vjerujemo i znamo: ti si Svetac Božji.”

Riječ Gospodnja.

Izvor: / hilp.hr /

Poveznica: https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

Foto: SaraD

/Misija FRAMOST/