IV. vazmeni tjedan

Subota, 27. 4. 2024., svagdan ili bl. Ozana Kotorska, djevica

IMENDANI: Ozana, Hozana, Euzebije i Polion

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: bijela

ČITANJA: Dj 13,44-52; Ps 98,1-4; Iv 14,7-14

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Tko je vidio mene, vidio je i Oca.”, Iv 14,7-14

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme…

Reče Isus svojim učenicima:

”Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga.”

Kaže mu Filip: ”Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!”

Nato će mu Isus:

”Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš?”

”Tko je vidio mene, vidio je i Oca.

Kako ti onda kažeš: ‘Pokaži nam Oca’?

Ne vjeruješ li da sam ja u ocu i Otac u meni?

Riječi koje vam govorim od sebe ne govorim:

Otac koji prebiva u meni čini djela svoja.

Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni.

Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte.

Zaista, zaista, kažem vam:

Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim;

i veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu.

I što god zaištete u moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu.

Ako me što zaištete u moje ime, učinit ću.”

Riječ Gospodnja.

Izvor: / hilp.hr /

Poveznica: https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

Foto: SaraD

/Misija FRAMOST/