VI. vazmeni tjedan

Petak, 10. 5. 2024., svagdan ili Bl. Ivan Merz

IMENDANI: Ivan, Job, Antonin, Viro

BOJA LITURGIJSKOG RUHA: bijela

ČITANJA: Dj 18,9-18; Ps 47,2-7; Iv 16,20-23a

MISAO IZ EVANĐELJA DANA: ”Radosti vaše nitko vam oteti neće!”, Iv 16,20-23a

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme, reče Isus svojim učenicima:

”Zaista, zaista, kažem vam:

vi ćete plakati i jaukati, a svijet će se veseliti.

Vi ćete se žalostiti, ali žalost će se vaša okrenuti u radost.

Žena kad rađa, žalosna je jer je došao njezin čas;

ali kad rodi djetešce, ne spominje se više muke

od radosti što se čovjek rodio na svijet.

Tako dakle i vi:

sad ste u žalosti, no ja ću vas opet vidjeti;

i srce će vam se radovati i radosti vaše nitko vam oteti neće.

U onaj me dan nećete ništa više pitati.”

Riječ Gospodnja.

Izvor: / hilp.hr /

Poveznica: https://www.hilp.hr/liturgija-dana/

Foto: SaraD

/Misija FRAMOST/